Hvem er Haderslev kasernes venner

Haderslev Kasernes Venner er en støtteforening.

Foreningens formål er

-at fremme kendskabet til og interessen for Haderslev Kaserne,

-at arbejde for, at antallet af arbejdspladser ved forsvaret i Haderslev Kommune bevares og forøges,

-at påvirke den politiske beslutningsproces på alle niveauer om bevarelse og forøgelse af arbejdspladser ved forsvaret i Haderslev Kommune,

-at medvirke til gennemførelse af arrangementer, hvis formål er at skaffe økonomiske midler til gennemførelse af særlige tiltag, som kan sikre, at arbejdspladser ved forsvaret i Haderslev Kommune bevares og forøges.

Udskriv