FORSVARSFORLIG

Så kom udspillet fra regeringen til det kommende forsvarsforlig. Som ventet var det et rammeudspil uden detaljer. Der bliver dog ikke tale om lukninger af kaserne og massefyringer. Det meddelte forsvarsministeren allerede den 6. september 2017
Se rammeudspillet m.m. her: http://www.fmn.dk/viden…/Pages/forsvarsforlig-2018-2023.aspx
-
Nu begynder så forhandlingerne med Folketingets partier om selve forsvarsforliget for perioden 2018 til 2024. Forligsperioden er således forlænge...t fra 4 til 6 år. Det forventes at komme inden jul. Godt det ikke blev en del, der kunne bruges i forbindelse med kommunalvalgene.
-
Kampen er dog ikke slut. Nu gælder om at bevare kasernen i fremtiden og forhindre, at den tømmes ved bl.a. at flytte Danske Division og 1. Brigade til henholdsvis Hobro og Holstebro som anført i Budgetanalysen, der er udfærdiget af konsulentvirksomheden Struensee & Co. Så ser det ikke godt ud om seks år.
Både i Hobro og Holstebro er der ikke et ledigt lokale. Der skal bygges nye kontor- og indkvarterings faciliteter begge steder. Det er ikke en besparelse, men en udgift på et tre cifret million beløb. Det fungerer godt i Haderslev, så hvorfor lave om på det.
-
I Budgetanalysen er der meget fejlagtige oplysninger omkring musikkorpsene bl.a. med hensyn til antallet og ansættelses-forholdene. Vi anser derfor analysen for utroværdig. SMUK skal bevares.
Haderslev Kasernes Venner følger nøje situationen. Vi er klar.

Haderslev Kaserne og Slesvigske Musikkorps skal bestå!

22405928 1458883504230285 4739586775158588339 n

Haderslev Kaserne og Slesvigske Musikkorps skal bestå!
Der har i flere måneder været rummel i pressen om at Haderslev Kaserne og Slesvigske Musikkorps skal lukke. Det vil være en ualmindeligt dårlig idé at lukke den sidste kaserne i Sønderjylland.
En kaserne, som er ganske velfungerende for forsvaret, har gode træningsfaciliteter tæt på, en sammenhæng med en ny NATO-kapacitet, der opføres i tilknytning til nogle af kasernens arealer. På befrielsesdagen tropper flere tusinde borgere op på pladsen foran kasernen og er vidne om en stor lokal opbakning til forsvaret, som er værd at holde fast i.
Musikkorpset er en del af den folkelige kontakt og en god ambassadør for forsvaret. Det bidrager med succes til et stort antal arrangementer hvert år - og giver fornyet kampgejst ved besøg hos vore udsendte soldater.
For forsvaret selv, har kaserne og musikkorps god værdi. Og for Haderslev Kommune og Syd- og Sønderjylland er det mange vigtige, lokale, statslige arbejdspladser.
På en flot dag i september besøgte jeg Haderslev Kaserne og garnisonskommandanten, Oberst Peer Sander Rouff. I Forsvarsudvalget på Christiansborg har der været besøg af byrådspolitikere fra Haderslev, bl.a. Henrik Rønnow i Haderslev Byråd og Politiker Søren Rishøj Jakobsen. Mette Frederiksen har også besøgt Haderslev og bakket op om kasernens beståen.
I morgen fremlægger regeringen så sit udspil til et nyt forsvarsforlig. Det er en vigtig politisk aftale, der skal forhandles for Danmarks sikkerhed - med nye trusselsbilleder fra øst, cyberangreb, fortsatte internationale missioner, de arktiske interesser osv.
Forhåbentlig ser regeringen fornuften i, at der også i det næste forsvarsforlig en vigtig plads til Haderslev Kaserne og Slesvigske Musikkorps!
Haderslev Kasernes Venner.

22365238 1458883394230296 1523253364930701871 n

SNE PÅ VEJ, SÅ ER VI KLAR

16681484 1218981638216639 690209110107308857 n

SNE PÅ VEJ, VI ER KLAR
Der er varslet kraftig snefald i sydlige dele af Danmark. Beredskabsstyrelsen Sydjylland er klar med sneplove og ekstra mandskab. Det ekstra sneberedskab er kun til rådighed for akutte situationer som assistance til politi, udrykningskøretøjer og for eksempel hjemmeplejen. //Beredskabsstyrelsen