Håber Slesvigske Fodregiment genopstår

Haderslev Kasernes Venner håber Slesvigske Fodregiment genopstår. Vi er dog bekymret for, at der bliver flyttet mere personel fra Haderslev kaserne end udspillet til forsvarsforliget lægger op til.

Læs mere.

Fornyelse af medlemskab i HKV

18. januar 2018


Haderslev Kasernes Venner – fornyelse af medlemskab:

Endnu et år er gået – og det er nu tid til at forny medlemskabet i Haderslev Kasernes Venner og derved fortsætte den store støtte til bevarelse af forsvarets arbejdspladser i Haderslev Kommune, herunder Haderslev Kaserne, Fighter Wing Skrydstrup og Beredskabsstyrelsen Sydjylland, som et medlemskab af Haderslev Kasernes Venner medfører.

I skrivende stund, kan vi med sikkerhed sige, at Haderslev Kasernes Venners arbejde for at sikre opretholdelsen af Haderslev Kaserne i det kommende forsvarsforlig har båret frugt og været medvirkende til at kasernen bevares. Ligeledes bevares Slesvigske Musikkorps.
Spørgsmålet er dermed alene hvilke og hvor mange enheder, der placeres på Haderslev Kaserne i fremtiden. Vi har gjort forsvarsministeren og Folketingets forsvarsudvalg opmærksom på, at de flytninger af enheder fra Haderslev Kaserner, der var lagt op til i Budgetanalysen, absolut ikke var formålstjenestelige. Det ville koste tre cifrede millionbeløb, idet der ikke var ikke var ledige lokaler til rådighed de nye tjenesteder. Der skulle derfor bygges nyt.

Vi er i bestyrelsen meget glade for, at Haderslev Kaserne bevares med alle de positive følgevirkninger det har for Haderslev Kommune og dets borgere.

På Fighter Wing Skrydstrup er der også udsigt til store forandringer i de kommende år. Forsvarets nyindkøbte F35 placeres i Skrydstrup – også denne beslutning har medført fastholdelse af Haderslev Kommune som en af de største ”forsvarskommuner” i landet. De mange arbejdspladser på Fighter Wing Skrydstrup bevares samtidig.

Vi håber meget, at du fortsat har lyst til at være medlem af Haderslev Kasernes Venner.

Medlemskabet fornyes ved at indbetale 100 kr. på foreningens konto: 2207-0715919990

Beløbet kan også betales via MobilePay: 28315614
Husk at påføre navn og mail/adresse.

Såfremt du ønsker at betale kontant, kan du også møde op hos formand Ole Aaris på Råkærvej 34 i Haderslev den 6. eller 7. februar 2018 mellem kl. 1700 og 1800.

I den snarlige fremtid vil der også blive indkaldt til årets generalforsamling, hvor vi traditionen tro vil præsentere et spændende indlæg.

Endnu engang mange tak for din støtte til arbejdet i Haderslev Kasernes Venner.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i
Haderslev Kasernes Venner

NYT FORSVARSFORLIG 2018

Hejsa!
Så er der nyt om det nye forsvarsforlig, og hvad dette indebærer for Haderslev Kaserne, Flyvestation og Beredskabet.

forsvarsforlig

Følg venligst efterfølgende link:

DR.DK

JV.DK

 Haderslev Kasernes Venner afholder orinær generalforsamling
Mandag den 19 MAR 2018, kl. 19:00.
Dagsorden og sted tilgår senere.